سفر و حفظ محیط زیست

سفر در چهار فصل

ما به مسافرت می رویم

روایت سفر

تعطیلات بعدی

لوازم مسافرتی

اقامت در سفر

به کجا سفر کنیم؟

انواع سفر

کانون سفر ایران مرجع کامل اطلاعات سفر و گردشگری و آموزش سفرهای داخلی و خارجی

 

کانون جغرافی ایران

 

کانون جاذبه ایران

 

کانون تصویر ایران

 

کانون هنر ایران

 

کانون خبر ایران

 

کانون تفریح ایران

 

کانون سفر ایران

 

کانون تور ایران

 
 

ارتباط با کانون

   

برنامه ریزی برای تعطلات پیش رو

تعطیلات بعدی

 
 

کانال تلگرام کانون

 
 

تبلیغات در کانون

 
 

09108361063

 
 

روابط عمومی 09216383755

 
 

از فرصتها باید استفاده کرد و هر زمان مناسبی را باید غنیمت شمرد و برای دیدن دیدنیها و آشنایی با فرهنگها و آداب و رسوم انواع ملت ها بهره جست. ایران برای گردش و تفریح منابع بسیار زیادی دارد و اگر بخواهیم تمام ایران را بگردیم عمرمان کفاف نمی دهد حال آنکه داده های الهی سراسر کره زمین گسترده شده و شاید کلا بتوانیم درصد کمی از آنها را ببینیم و با آنها آشنا شویم.

فرصتها را پیدا می کنیم و پیشنهادهایی را برای سفر به شما می دهیم شما هم می توانید با تور به آنجا سفر کنید و یا خودتان دست به کار شده و راه را در پیش بگیرید و خلاصه تا آنجا که می توانید بهره کافی از این زمانهای بدست آمده ببرید. پیشنهادهای داخلی بیشتر از سفرهای خارجی می تواند شما را به حرکت وا داشته و حس سفر را در شما بیدار کند.

پس در هر قصد سفری و هر کنترل تقویم برای مسافرت این بخش می تواند برایتان کارساز باشد.

 
     
     
     

همراه با کانون

 
 
 

   
 
 

نگاهی به تقویم و تعطیلات