سفر و حفظ محیط زیست

سفر در چهار فصل

ما به مسافرت می رویم

روایت سفر

تعطیلات بعدی

لوازم مسافرتی

اقامت در سفر

به کجا سفر کنیم؟

انواع سفر

 
 

کانون جغرافی ایران

 

کانون جاذبه ایران

 

کانون تصویر ایران

 

کانون هنر ایران

 

کانون خبر ایران

 

کانون تفریح ایران

 

کانون سفر ایران

 

کانون تور ایران

 
 

ارتباط با کانون

 

انواع سفرهای داخلی و خارجی

انواع مسافرت

انواع سفر

 
 

کانال تلگرام کانون

 
 

تبلیغات در کانون

 
 

09108361063

 
 

روابط عمومی 09216383755

 
 

سفر به دلایل مختلف می تواند واقع شود و تخصیص مسافرت فقط به عنوان گردشگری امری است نادرست و غیر قابل قبول بطوری که برای هر مسافری انواع آن به وقوع پیوسته و به ناچار و یا از روی میل مسافرتی با عناوین مختلف انجام داده است.
نوع سفر در اتفاق مسافرت زیاد مهم نیست و تنها جابجایی از یک نقطه با نام مبداء به نقطه دیگر با نام مقصد، نام سفر را به خود گرفته و عامل مسافر نام می گیرد حال این سفر کوتاه باشد یا طولانی و یا با هر وسیله ای انجام پذیرد.

انواع سفر در تعریف بسیار است ولی نوعی از این مسافرت ها دارای اهمیت بیشتر و خواستگاه بهتری است و به آن در کلیت سفر گردشگری نامیده می شود. سفرهای گردشگری نیز خود دارای انواع مختلفی است و برای مقصدی با توجه به بعد مسافت و فرهنگ حاکم در آن روش و طریق مسافرت متفاوت می گردد.

بطور کلی در هر مسافرتی شاخصه های مختلف و مختص به خود باید رعایت شود تا انجام آن قابل اجرا گردد بطور مثال برای سفرهای قاره به قاره نمی توان از خودروی شخصی استفاده کرد مگر با عنوان سیاحتی ولی اگر قصد رفتن فقط رسیدن به مبداء باشد مسلما بهترین وسیله به شما هواپیما پیشنهاد می گردد و بلعکس اگر سفری سیاحتی منظور باشد و عبور از مناطق زیبای طبیعی در نظر باشد مطمئنا وسیله سفر خودروی شخصی و یا عمومی انتخاب خواهد شد.

یطور کلی در این بخش به بررسی انواع سفرهای داخلی و خارجی و امکانات مورد نیاز خواهیم پرداخت و امید است مورد توجه قرار گیرد.


 

 
   
     
     

همراه با کانون

 
 
 

   
 
 

بررسی انواع سفرها

 
 
 

سفرهای گردشگری
سفرهای گردشگری